De 13 weken echo

 Vanaf 1 september 2021 wordt in Nederland de 13 wekenecho (eerste trimester screenings echo) uitgevoerd.

De 13 wekenecho is een medisch onderzoek naar lichamelijke afwijkingen bij jouw kindje. De 13 weken lijkt veel op de 20 weken. Bij beide onderzoeken bekijkt de echoscopist met een echo-apparaat of je kindje lichamelijk afwijkingen heeft.

In Nederland kun je alleen kiezen voor de 13 wekenecho als je meedoet aan de wetenschappelijke IMITAS studie. Die studie onderzoekt wat de voor- en nadelen zijn van de 13 wekenecho.

Vanaf 1 augustus gaan wij bij je eerste bezoek aan ons vragen of je meer wilt weten over de 13 weken echo, de 20 weken echo en de NIPT (niet-invasieve prenatale test). Jij beslist zelf of je meer informatie wilt en zo ja over welke onderzoeken.

De 13 weken echo vind plaats vanaf 12+3 tot en met 14+3 weken zwangerschap. Dus vanaf twaalf weken en drie dagen tot en met veertien weken en drie dagen zwangerschap.

Een echoscopist maakt een echo van uw kind door een echokop te bewegen over uw buik. Het maken van een echo doet geen pijn en is niet gevaarlijk, uw kind voelt er niets van.  
De echoscopist vertelt je meteen na de echo de uitslag. Bij 95 van de 100 zwangerschappen ziet de echoscopist geen aanwijzing voor een afwijking. Vervolgonderzoek is dan niet nodig.
Bij ongeveer 5 van de 100 zwangere vrouwen ziet de echoscopist iets wat een afwijking kan zijn. Het is niet altijd duidelijk of het inderdaad een afwijking is, hoe erg de afwijking is en wat dit voor uw kind betekent. Heeft de echoscopist iets afwijkends gezien? Je kunt dan kiezen voor vervolgonderzoek.

Kijk voor meer informatie op de website https://www.pns.nl/13-wekenecho