Lena Hoogeveen loopt stage bij ons

De komende weken loopt Lena Hoogeveen weer stage bij ons. In januari en februari is heeft ze ook een aantal weken bij ons stage gelopen. Je kan haar tegenkomen tijdens de spreekuren, de geboorte of tijdens de visites in het kraambed.

Lena is 4e jaarsstudent verloskunde aan de verloskundeacademie in Rotterdam en doet binnen onze praktijkervaring op. Lena werkt altijd onder onze begeleiding. Mocht je het niet prettig vinden dat zij bij de controle, geboorte of kraambedvisites aanwezig is, geef het dan aan.