Meer echo’s zijn niet altijd beter


Het standaard aanbieden van twee groeiecho’s in de laatste drie maanden van de zwangerschap aan vrouwen in zorg bij verloskundigenpraktijken leidt niet tot betere gezondheidsuitkomsten voor de baby. Het is voldoende groeiecho’s alleen aan te bieden als de verloskundige (of gynaecoloog) hiervoor een medische reden ziet. Dit blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek.

Een gezonde groei van het kind tijdens de zwangerschap is belangrijk voor een goede ontwikkeling. Groeivertraging daarentegen verhoogt het risico op sterfte en ernstige ziekte van pasgeboren baby’s. Om een vermoeden van
groeivertraging op te sporen worden groeiecho’s gemaakt.
Een groeiecho vindt plaats in de laatste drie maanden van de zwangerschap. Hierbij wordt onder andere het gewicht van de baby geschat. Dit gewicht wordt vergeleken met wat een baby normaal gesproken gemiddeld weegt tijdens de laatste drie maanden. Bij een veel lager gewicht dan gebruikelijk is er sprake van een vermoeden van groeivertraging.

In de huidige zorg worden groeiecho’s uitgevoerd als er een medische reden voor is. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat je een ziekte hebt of omdat je eerder een klein geboren baby hebt gehad. Een medische reden verhoogt het risico op groeivertraging bij de baby.

Sommige verloskundigenpraktijken bieden standaard groeiecho’s aan, ook als daar geen medische reden voor is. Soms vragen vrouwen zelf om een extra groeiecho, omdat ze zich ongerust maken. Steeds vaker worden groeiecho’s dus standaard uitgevoerd om groeivertraging op te sporen.

Zo ontstond de vraag of twee standaard groeiecho’s tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap kunnen leiden tot minder ernstige gezondheidsuitkomsten zoals ernstige ziekte en sterfte van pasgeborenen. Hier is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en de uitkomsten.

De conclusie uit dit onderzoek is dat het standaard aanbieden van twee groeiecho’s in de laatste drie maanden van de zwangerschap leidt niet tot betere gezondheidsuitkomsten voor baby’s.
Het is voldoende om alleen te kiezen voor een groeiecho als de verloskundige (of gynaecoloog) hiervoor een medische reden ziet. Bovendien zijn er mogelijk twee nadelen van standaard groeiecho’s:
– Ten eerste is er een grotere kans op keuze voor het onnodig kunstmatig en te vroeg opwekken van de bevalling (in te leiden).
– Ten tweede was bij standaard groeiecho’s vaker sprake van een onterecht vermoeden van groeivertraging voor de geboorte. De kans op vals alarm wordt dus groter. Hierdoor worden vrouwen mogelijk onnodig ongerust gemaakt.

Bekijk hieronder ook de voorlichtingsfilm over dit onderzoek.