Onze praktijk

Kosten

In principe declareren wij rechtstreeks bij je zorgverzekeraar.
Indien je niet verzekerd bent dient de betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien je in gebreke blijft, zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. De betalingsvoorwaarden, zoals vastgesteld door de KNOV, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 21 juni 1996, onder nummer 165/1996 is van toepassing. Je kunt de betalingsvoorwaarden aanvragen bij ons.

No-Show/ Niet verschenen op afspraak-tarief
Het komt helaas voor dat men niet op een afspraak verschijnt of niet tijdig afzegt. Gezien de drukte in de praktijk ervaren wij dit als vervelend. Wij hadden iemand anders kunnen helpen op dit tijdstip. Daarom zijn wij daarom genoodzaakt kosten bij je in rekening te brengen in het geval je:

  • Niet verschijnt op een gemaakte vervolg afspraak, en deze niet 24 uur van tevoren annuleert, dan brengen wij EUR 20,00 in rekening.
  • Niet verschijnt op een intake, en deze niet 24 uur van tevoren annuleert,  dan brengen wij EUR 40,00 in rekening.

We zullen je dan vragen dit bij het volgende bezoek te voldoen of sturen je een factuur. Deze kosten kun je niet bij je zorgverzekeraar indienen.

https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/Z29lZGdlemluZC1ubA%3D%3D/63721bf264edc/img_5665-1_1_20221114_114402.jpgIMG_5665-1

Snelle links