Echo’s

Irma Kloosterboer werkt een aantal dagen in de week bij ons in de verloskundigenpraktijk Bodegraven om echo’s te maken. Jij gaat haar een aantal keer tegenkomen tijdens de zwangerschap. Op de website van echopraktijk Woerden vind je meer informatie.

Irma Kloosterboer
Irma Kloosterboer

Termijnecho
Voor het vaststellen van de uitgerekende datum is het belangrijk er het tussen de 10de en 12de zwangerschapsweek een echo wordt gemaakt. Deze termijnecho vindt plaats bij ons in de praktijk.

De meeste kinderen zijn bij de geboorte gezond. Bij 3 tot 5% van alle pasgeborenen wordt een aangeboren afwijking vastgesteld. Bij een deel hiervan is het mogelijk de afwijking al voor de geboorte vast te stellen. Dit kan door onder andere de twee screeningsecho’s die in de zwangerschap worden aangeboden: De13-weken echo en de 20 wekenecho.
Wij vragen je tijdens het kennismakingsgesprek of je meer informatie over deze screeningsecho’s wilt ontvangen. Als dat zo is, dan volgt er een gesprek. Je krijgt ook een folder mee waarin je de informatie nog eens rustig kunt nalezen. Meer informatie over dit onderzoek vind je op de website www.pns.nl. De 13-weken echo en 20-wekenecho zijn niet verplicht.

13-weken echo
De 13-wekenecho is een echo die je rond de 13e week van de zwangerschap kunt laten maken. De echoscopist kijkt bij de13 wekenecho onder andere naar de schedel, het hart, de buik, de armen en benen, de wervelkolom, de nekplooi en de placenta. Ook kijkt de echoscopist of het vruchtwater normaal is.
De 13 weken echo krijg je alleen als meedoet aan de landelijke, wetenschappelijke IMITAS studie.

20-weken echo
De 20-wekenecho is een echo die je rond de 19e week van de zwangerschap kunt laten maken van je ongeboren kind. Hiermee wordt onderzocht of je ongeboren kind een open rug of open schedel heeft. Hierbij kunnen ook eventuele andere lichamelijke afwijkingen worden gezien.

Ook kan er een andere reden zijn om een echo te maken bijvoorbeeld bij bloedverlies, voor de groei of twijfel over de ligging van de baby aan het eind van de zwangerschap. Daarvoor maken we dan een aparte afspraak op de praktijk.

“De afspraak voor deze echo’s plannen we tijdens je controle in en kan in de praktijk gemaakt worden.”