Wat is kraamtijd?

De eerste 10 dagen na je bevalling heet de kraamperiode. In deze periode ondersteunen en begeleiden wij en de kraamverzorgende jou en de rest van je gezien om jullie een goede start te geven. De kraamverzorgende doet controles, geeft ondersteuning bij de voeding en zorgt voor rust en regelmaat. Je krijgt informatie over de verzorging van de baby, zodat je aan het einde van de kraamtijd zelf de baby kan verzorgen. Wij zijn medisch eindverantwoordelijk voor de zorg tijdens de kraamtijd. en komen een aantal keer langs voor controles bij jou en bij je baby. Ook verrichten wij de hielprik.

Je bent kraamvrouw tot 6 weken na je bevalling. Lichamelijk, emotioneel en sociaal gezien verandert er veel. Deze veranderingen zijn de eerste twee weken na de bevalling het meest merkbaar.