Een miskraam

Wat is een miskraam?
Er is sprake van een miskraam als de zwangerschap voor de zestiende week misloopt. De medische term voor een miskraam is spontane abortus. Een spontane abortus houdt het verlies van een niet-levensvatbare vrucht in.
Het komt voor dat het vruchtje als overleden, zonder dat er bloedverlies is opgetreden. Wanneer dit gebeurt is er sprake van een ‘missed abortion’. Het kan enkele weken duren voordat er bloedverlies optreedt en de baarmoeder de vrucht uiteindelijk uitstoot.
Een ‘windei’ ofwel ‘lege vruchtzak’ is een term voor een situatie waarin er geen embryo is ontstaan. Ook kan het al heel vroeg zijn misgegaan, zodat het op de echo niet meer te zien is.

Oorzaak van een miskraam
In veruit de meeste gevallen (95%) is er bij een miskraam sprake van een aanlegstoornis van het vruchtje, die toevallig is ontstaan. Dit kan een chromosomale of een aangeboren afwijking zijn. Dit leidt tot een stoornis in de aanleg van de zwangerschap waardoor de zwangerschap niet verder kan groeien en wordt afgestoten. De natuur selecteert als het ware zelf; anders was het kindje mogelijk met een aangeboren afwijking geboren. Vrij zeldzame oorzaken van bloedverlies vroeg in de zwangerschap zijn het afsterven van een tweede vruchtje van een tweeling en een bloeding in de baarmoeder naast het vruchtzakje.

Voel je als je een miskraam krijgt nooit schuldig.
Stress, hard werken, vrijen, intensief sporten of een gekantelde baarmoeder kan nooit de oorzaak zijn van een miskraam. Wanneer je hierover wilt praten met ons dan is hier altijd de mogelijkheid voor.

Kans op een miskraam
Een miskraam is een vaak voorkomend en natuurlijk verschijnsel: Bij tenminste een op de zeven zwangerschappen treedt een miskraam op.
In Nederland krijgen jaarlijks 20.000 vrouwen een miskraam. De kans op een miskraam neemt toe met de leeftijd. Vrouwen beneden de 35 jaar is de kans op een miskraam bij een zwangerschap ongeveer 1 op de 10. Tussen de 35 en 40 jaar eindigt 1 op de 5 tot 6 zwangerschappen in een miskraam. Tussen 40 en 45 jaar 1 op de 3, boven de 45 jaar de helft van de zwangerschappen.