Centering Pregnancy

Vanaf januari 2022 gaan wij naast de reguliere zwangerschapscontroles ook centering pregnancy aanbieden.

Wat is Centering Pregnancy

Centering Pregnancy is een uit de Verenigde Staten overgekomen manier van zwangerschapsbegeleiding. In plaats van individuele korte afspraken met de verloskundige, vinden de controles plaats in een groep. Je hebt hierbij een veel actievere rol dan bij de reguliere zwangerschapscontroles.

Wanneer kom je voor zwangerschapscontrole?

Rond 8 weken zwangerschap plannen wij een kennismakingsgesprek met je in. Tijdens deze individuele controle stellen wij jou verschillende van belang zijn een goede zwangerschapsbegeleiding. Daarnaast geven wij je ook informatie over zaken die je al vroeg in de zwangerschap moet regelen. 

Als je kiest voor centering pregnancy vinden vervolgcontroles plaats in een groep met 8 tot 12 zwangeren met dezelfde zwangerschapsduur. Deze groep komt tien keer bij elkaar volgens een vooraf vastgesteld schema en wordt begeleid door twee vaste begeleiders, waarvan minimaal 1 verloskundige uit ons team. Zij wordt geassisteerd door een collega verloskundige of bijvoorbeeld een kraamverzorgster. 

De bijeenkomsten zijn eerst één keer in de vier weken, daarna één keer in de drie weken en daarna één keer in de twee weken. De bijeenkomsten zijn overdag.

Aan het eind van de zwangerschap kom je weer op individueel naar het spreekuur en plannen we afspraken in met de andere verloskundigen uit het team, zodat je ons hele team leert kennen. 

Wat gebeurt er tijdens de controles

Een reguliere controle duurt 15 minuten. Na het meten van de bloeddruk meten en uitwendig onderzoek blijft er niet veel tijd over voor het geven van informatie en het beantwoorden van vragen.

Bij centering pregnancy duurt de bijeenkomst 120 minuten. Naast de normale medische zwangerschapscontrole is er dus meer tijd om dieper in te gaan over onderwerpen rondom zwangerschap, bevalling en kraambed.
Er is meer interactie tussen jou, de verloskundige en andere zwangeren. Er wordt uitgebreider gesproken over factoren die van invloed zijn op de zwangerschap en de gezondheid van jou het de (ongeboren) baby.

Tijdens elke sessie wordt de medische zorg (zoals bloeddrukcontrole en controle van de groei van de baby) gecombineerd met:

 • voorlichting;
 • het uitwisselen van kennis en ervaringen;
 • het leren van gezondheidsvaardigheden;
 • het stimuleren van onderling contact en steun.

Omdat je zelf een actieve rol hebt in je zorgproces meet je zelf je bloeddruk en je gewicht en houd jij je eigen zwangerschapsboek bij.

Afgeschermd van de groep doet de verloskundige, tijdens dit een-op-een-moment, het uitwendig onderzoek, het voelen van de buik het luisteren van het hartje van de baby met de doptone. 

Daarna gaan we verder in groepsverband: op een creatieve en interactieve manier bespreken we iedere bijeenkomst een of meerdere onderwerpen die aansluiten op de fase van je zwangerschap. Daarnaast leer je automatisch vrouwen kennen die ook zwanger zijn. De ervaring is dat veel vrouwen nog lang contact met elkaar onderhouden en elkaar tips en adviezen geven. 

Partners

Je partner en/of kinderen is/zijn helaas niet welkom tijdens deze bijeenkomsten. Uiteraard is je partner wel welkom tijdens de bijeenkomst waarop de bevalling aan bod komt. 

Voordelen

 • Door de groepsdynamiek haal je veel informatie en ervaringen uit de groep.
 • Je wordt uitgebreider geïnformeerd (ongeveer 17 uur extra).
 • De ervaring is dat je met meer vertrouwen de bevalling tegemoet ziet. 
 • Na verloop van tijd, als je elkaar beter kent en vertrouwd bent met de groep, biedt deze ook veel ondersteuning. 
 • Centering pregnancy is wetenschappelijk onderzocht. Mogelijke voordelen die beschreven zijn:
  • minder vroeggeboortes,
  • hoger geboortegewicht,
  • meer kennis en betere voorbereiding op de bevalling,
  • meer sociale steun,
  • minder medicamenteuze pijnbestrijding tijdens de bevalling,
  • minder bijstimulatie tijdens de bevalling,
  • minder stress,
  • minder verwijzingen tijdens de zwangerschap en
  • er wordt vaker borstvoeding gegeven. 
 • Alle momenten zijn vooraf gepland, dus je kunt ze ruim van tevoren inplannen in je agenda! We kunnen een werkgeversverklaring afgeven, waarin we het belang van het volgen van deze controles uitleggen. 

Kosten

Ondanks de uitgebreide zorg zijn er geen extra kosten die berekend worden voor deze vorm van zwangerschapsbegeleiding.

Aanmelden

Is dit de verloskundige zorg die jou aanspreekt? Bij je telefonische aanmelding of op het aanmeldformulier kun je aangeven of je in een Centering-groep wilt.

Vragen

Heb je nog vragen, bel gerust! Of kijk op www.centeringhealthcare.nl.