Onderzoeken voor de geboorte

De meeste kinderen zijn bij de geboorte gezond. Bij 3 tot 5% van alle pasgeborenen wordt een aangeboren afwijking vastgesteld. Bij een deel hiervan is het mogelijk de afwijking al voor de geboorte vast te stellen.
Je kunt er voor kiezen om je ongeboren kind te laten onderzoeken op deze aangeboren afwijkingen. Dit heet prenatale screening. Je kunt kiezen voor twee verschillende onderzoeken:

Screening op down-, edwards-, en patausyndroom (chromosoomafwijkingen)
Met de screening op downsyndroom (trisomie 21) kun je laten onderzoeken hoe groot de kans is dat je ongeboren kind downsyndroom heeft. Ook wordt gekeken naar de kans op twee andere aandoeningen: trisomie 13 (patausyndroom) en 18 (edwardssyndroom). Deze screening wordt al vroeg in de zwangerschap uitgevoerd. Jij kist zelf of je dit onderzoek wilt. Wij vragen je tijdens ons eerste contact of je meer informatie wilt over deze screening. Zo ja, dan volgt een uitgebreid gesprek. Je krijgt dan ook een folder mee waarin je het allemaal nog eens na kunt lezen.

13 weken echo (etseo)
De ‘etseo’ is een echo die je rond de 13e week van de zwangerschap kunt laten maken van je ongeboren kind. Dit is een echoscopisch onderzoek naar lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind. Wij vragen je tijdens het kennismakingsgesprek of je meer informatie over de 13 weken wilt ontvangen.
In Nederland kun je alleen kiezen voor de 13 weken echo als je meedoet aan de wetenschappelijke IMITAS studie. Die studie onderzoek wat de voor -en nadelen zijn van de 13 weken echo. Aan de ene kant lijkt het goed om al vroeg in de zwangerschap te weten of het kind een ernstige lichamelijke afwijking heeft. Je hebt dan meer tijd voor extra onderzoek en om te beslissen wat je met de uitslag doet. maar aan de andere kant kan een vroege echo misschien ook zorgen voor extra onrust en onderheid. meedoen aan de wetenschappelijke studie betekent dat de onderzoekers je gegevens mogen gebruiken. Hiervoor teken je een toestemmingsformulier.

20 weken echo (onderzoek naar lichamelijke afwijkingen)
De 20-wekenecho is een echo die je rond de 19e week van de zwangerschap kunt laten maken van je ongeboren kind. Hiermee wordt onderzocht of je ongeboren kind een open rug of open scheel heeft. Hierbij kunnen ook eventuele andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Wij vragen je tijdens het kennismakingsgesprek of je meer informatie over de 20-wekenecho wilt ontvangen. Als dat zo is, dan volgt er een gesprek over de echo. Je krijgt ook een folder mee waarin je de informatie nog eens rustig kunt nalezen.

“Deze onderzoeken zijn niet standaard, je bepaalt zelf of je deze onderzoeken laat doen.”

Meer informatie over deze onderzoeken vind je op www.pns.nl.