Regelen

Inschrijven voor kraamzorg
Schrijf je zo snel mogelijk in voor kraamzorg, doe dit in elk geval voor de 16de zwangerschapsweek. Kraamcentra waar wij veel mee samenwerken zijn:

Informeer bij je zorgverzekeraar met welke kraamcentra ze een contract hebben, wat ze precies vergoeden en hoe hoog je eventuele eigen bijdrage is.

Erkenning
Indien je niet getrouwd of geregistreerd partner bent is het belangrijk dat je voor de 20ste zwangerschapsweek bij de gemeente informeert naar de procedure met betrekking tot de erkenning van het ongeboren kind.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Afdeling Burgerzaken
www.bodegraven-reeuwijk.nl | 0172 – 522522