Kosten

In principe declareren wij rechtstreeks bij je zorgverzekeraar. Indien je niet verzekerd bent dient de betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien je in gebreke blijft, zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. De betalingsvoorwaarden, zoals vastgesteld door de KNOV, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 21 juni 1996, onder nummer 165/1996 is van toepassing. Je kunt de betalingsvoorwaarden aanvragen bij ons.

No-Show/ Niet verschenen op afspraak-tarief
Het komt tegenwoordig helaas voor dat men niet op een afspraak verschijnt of niet tijdig afzegt. Gezien de drukte in de praktijk ervaren wij dit als vervelend, omdat wij dan iemand anders hadden kunnen helpen op dit tijdstip. Wij zijn daarom genoodzaakt kosten bij je in rekening te brengen, in het geval je:

  • niet verschijnt op een gemaakte vervolg afspraak, en deze niet 24 uur van tevoren annuleert, dan brengt de praktijk EUR 20,00 in rekening.
  • niet verschijnt op een intake, en deze niet 24 uur van tevoren annuleert, dan brengt de praktijk EUR 40,00 in rekening.

We zullen je dan vragen dit bij het volgende bezoek te voldoen of sturen je een factuur. Deze kosten kun je niet bij je zorgverzekeraar indienen.

“Mocht je verhinderd zijn op de gemaakte afspraak, dan moet je dit 24 uur voor de geplande afspraak doorgeven.”