Kwaliteit

BIG-register
Een verloskundige mag in Nederland alleen haar vak uitoefenen als ze ingeschreven staat in het zogenoemde BIG-register.
BIG staat voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het BIG-register is een onderdeel van de Wet BIG.
Om ingeschreven te kunnen staan moet de verloskundige niet alleen in het bezit van een in Nederland geregistreerd diploma, maar daarnaast ook voldoende werkervaring hebben en aan voldoende nascholing doen. Dit wordt elke vijf jaar opnieuw getoetst.

Wij staan ingeschreven in het BIG-register:
Esther Kobes | 39063692803
Eline Merkus | 19052889003
Else-Marie Verheij | 79055527603
Tarin Cornelisse | 19918077103

KNOV
Onze praktijk is aangesloten bij de Koninklijke Organisatie van Verloskundigen (KNOV) onze beroepsorganisatie. De KNOV stimuleert de professionalisering en kwaliteit van verloskundige zorg. Ons lijntje met de KNOV is kort: De afgelopen jaren hebben we verschillende trainingen gevolgd bij de KNOV om onze kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarnaast zijn wij de afgelopen jaren een aantal keer betrokken geweest bij het opstellen van richtlijnen voor onze beroepsgroep. Door zitting te nemen in werk- of klankbordgroepen.

Kwaliteitsregister Verloskundigen
Ontwikkelingen in ons vak gaan snel. Daarom zijn wij actief in het volgen van nascholing en trainingen.  Wij staan allemaal ingeschreven in het kwaliteitsregister van verloskundigen.

https://www.verloskundige-hiambacht.nl/wp-content/uploads/2015/06/KNOV-keur-300x263.png

Verloskundig-Samenwerkings-Verband
Ook vinden we het fijn dat er een goede samenwerking is tussen verloskundigen uit de regio en gynaecologen. Op deze manier kunnen we een beroep op elkaars expertise doen, zodat jij de zorg krijgt die het beste bij je past.
Wij zijn aangesloten bij het verloskundig samenwerkingsverband ‘In Zwang’ die staat voor optimale verloskundige zorg in de regio Gouda en omstreken.
Ook zijn wij aangesloten bij het verloskundig samenwerkingsverband ‘Uniek’ die staat voor optimale verloskundige zorg in de regio Utrecht en omstreken.

Daarnaast hebben met regelmaat overleg met de organisaties als bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg, het sociaal team van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, kraamzorg, huisartsen, fysiotherapeuten en bijvoorbeeld lactatiekundigen. Zodat ook de ‘lijntjes’ met andere zorgverleners in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk kort zijn.