Brochures

Op de website van het RIVM zijn de volgende brochures te raadplegen. Op de website van het RIVM zijn ook de brochures in andere talen (zoals het Engels, maar bijvoorbeeld ook Engels, Turks, Arabisch, Chinees, Papiamento, Duits, Spaans, Frans, Portugees en Pools) te raadplegen.

Zwanger!

In de brochure Zwanger vind je informatie en adviezen van verloskundigen en gynaecologen.

Bijvoorbeeld over de controles tijdens de zwangerschap en wat je dan kunt bespreken met je verloskundige of gynaecoloog. Je krijgt ook informatie over je gezondheid tijdens de zwangerschap.

Informatie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom

Je kunt je ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen. Dit heet prenatale screening. Je kunt kiezen voor twee onderzoeken: (1) de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en (2) onderzoek naar lichamelijke afwijkingen (20 wekenecho). Je bepaalt zelf of je deze onderzoeken laat doen. In deze brochure lees je meer over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom.

Informatie over de 20 wekenecho

Deze brochure geeft je (en jouw partner) informatie over de 20 wekenecho. Met de 20 wekenecho wordt gekeken naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Ook kijkt de echoscopist naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Dit onderzoek maakt deel uit van prenatale screening.

Screeningen bij pasgeborenen

Deze folder informeert je over de hielprik en de gehoorscreening bij pasgeborenen. Je leest hoe deze testen worden uitgevoerd en waar je terecht kunt voor meer informatie.