Echo’s

Echo’s tijdens de zwangerschap

Irma Kloosterboer werkt een dag in de week bij ons in de verloskundigenpraktijk Bodegraven om echo’s te maken. Jij gaat haar een aantal keer tegenkomen tijdens de zwangerschap. Op de website van echopraktijk Woerden vind je meer informatie.

Termijnecho

Voor het vaststellen van de uitgerekende datum is het belangrijk er het tussen de 10de en 12de zwangerschapsweek een echo wordt gemaakt. Deze termijnecho vindt plaats bij ons in de praktijk.

De screening op o.a. downsyndroom

Met de screening op downsyndroom (trisomie 21) kun je laten onderzoeken hoe groot de kans is dat je ongeboren kind downsyndroom heeft. Ook wordt gekeken naar de kans op twee andere aandoeningen: trisomie 13 (patausyndroom) en 18 (edwardssyndroom). Deze screening wordt al vroeg in de zwangerschap uitgevoerd. Jij kist zelf of je dit onderzoek wilt. Wij vragen je tijdens ons eerste contact of je meer informatie wilt over deze screening. Zo ja, dan volgt een uitgebreid gesprek. Je krijgt dan ook een folder mee waarin je het allemaal nog eens na kunt lezen.

Meer informatie over dit onderzoek vind je op  www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl 

20-weken echo

De meeste kinderen zijn bij de geboorte gezond. Bij 3 tot 5% van alle pasgeborenen wordt een aangeboren afwijking vastgesteld. Bij een deel hiervan is het mogelijk de afwijking al voor de geboorte vast te stellen.

De 20-wekenecho is een echo die je rond de 20e week van de zwangerschap kunt laten maken van je ongeboren kind. Hiermee wordt onderzocht of je ongeboren kind een open rug of open scheel heeft. Hierbij kunnen ook eventuele andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Wij vragen je tijdens het kennismakingsgesprek of je meer informatie over de 20-wekenecho wilt ontvangen. Als dat zo is, dan volgt er een uitgebreid gesprek. Je krijgt ook een folder mee waarin je de informatie nog eens rustig kunt nalezen. Meer informatie over dit onderzoek vind je op de website van het RIVM.

De afspraak voor deze echo plannen we tijdens je controle in en kan in de praktijk gemaakt worden.

Een echoafbeelding van het hoofd
Een echoafbeelding van het hoofd

Ook kan er een andere reden zijn om een echo te maken bijvoorbeeld bij bloedverlies, voor de groei of twijfel over de ligging van de baby aan het eind van de zwangerschap. Daarvoor maken we dan een aparte afspraak op de praktijk.